G2:25b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Höghby by i Höghby sochn sampt Skrijketorp
i bemelte sochn och Åkerbo häradh.

(Karttext:)
Skrijketorp.
Ahlfwaret möther.
Eek och hassle skogh.
Höghby by.
Ahlfwaret möther.
Höghby kyrka.
Eek och hassel skogh.
Humelgårdh.
Höghby hamn.
Öster siön.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.