G2:26b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Sandby i Höghby sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Uthmarch.
Obygdt.
Södher Muncketorpz eghor mötha.
Öster siön.
Beetz haga.
Eek, graan och hassel skogh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.