G2:27b(Beskrivning:)
                 Descriptio.
                                                                  giärdhe.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                  tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Alfwesiöö beståår aff cronehemman
     7, här aff 1 ödhe.
A.  Åkeren i giärdhet är aff gruusachtigh
     sandhjordh, myckit stenigh och swagh,                                 17.
B.  I horfworna är ganska stenigh örjordh, till                             39 1/2.
C.  Engen är aff temlig god hårdwall, till                                                60.
     Muhlbethe så och skogh och fijske är till denna
     by effter nödhtorfften, doch hafwa dhe sin mästa
     näringh aff steenbrott, hwilket dhem när
     wedh handen ligger                               _________________________
                                                                                                 56 1/2.  60.
         Grannarna.
1.  Per Mattsson, crone                                   3 1/2.    7.    10  1/3.    12 3/4.
2.  Anders Malachiesson, ödhe crrone,            2 1/2.     9.    11 1/2.     9 1/2.
3.  Per Simsson, crone                                     2 1/7.     6.        8 1/7.    7.
4.  Swen Swensson, crone                               2 1/3.    3 1/2.    5 5/6.    7 1/2.
5.  Joen Swensson, crone                                 2 1/7.     5.        7.         7 1/4.
6.  Ohl Joensson, crone                                    2 1/7.     6.        8 1/7.    7 1/4.
7.  Nihlz Ehrsson, crone                                    2 1/3.     3.        5 1/3.    8 1/2.
                                                             __________________________
                                                   Summa,           17.    39 1/2.   56 1/2.   60.
     Nota Bene.
     Om desse wardha lijka bekomma hwardhera
     8 1/4 tunland, dhet är 3 1/2 tunland åhrligit uth-
     sädhe, och engh 8 4/7 lass.