G2:28c(Beskrivning:)
                Descriptio.                                                           åker    engh
                                                                                         tunland.   lass.
     Gudsiöö är 4 cronehemman, af desse är 1 ödhe.                                       A. Hafwer åker som beståår aff öhr och gruusjordh, till          34.
B.  Enghen är godh, doch mäst starr, till                                              48.
                                                                                 ________________
                                                                                             34.       48.

     Här till är och något muhlbeete, skogh till nödhtorfften,
     strandfijske i Östersiöön.

           Grannarna.
1.  Måns Nihlsson, ödhe crone,                                             8 1/2.    12.
2.  Oloff Allbrechtsson, crone,                                               8 1/2.    12.
3.  Nihlz Ehrsson, crone,                                                       8 1/2.    12.
4.  Johan Ohlsson, crone,                                                      8 1/2.    12.
                                                                                 ________________
                                                                                              34.       48.     
     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe på hwar 4 1/4 tunland, engh 12 lass.
     Hafwa och dhesse sin mäste födha aff steenbrått, hwilket
     dhem när wedh handhen ligger.