G2:30b(Beskrivning:)
                   Descriptio.
                                                                öster wäster horfwor summa engh
                                                             giärde. giärde.                          lass.
           Gaxahaga by beståår aff skatte-
     hemman 2, cronehemman 4, uthjorder 14.
A.  Åkeren i östergardet1 ähr jordblandat sand-
     mylla, till                                                                                 18.
B.  I wästergiärdet är sandjordh och mycket sijdländt,
     duger allenast till wårsädhe,                                                     12 1/2.
C.  Horfworna äre af hwit sandjordh och mästedeehlen
     ödhe, till                                                                                 10 1/4.
D.  Engen är mastedelen2 skenwall, mycket skarp,                                37.
                                                                        _____________________
                                                                                                 40 3/4. 37.
     Till byn är en koohage, så och något muhlbete
     på uthmarcken wedh siön, samt fiske i siöön.

                Grannarna.
1.  Simon Persson, crone                               1 1/4.  1 3/4.  1 1/4.  4 1/4.  5.
2.  Herr Per Pontelius, skatte                         1 1/2.   1.        1.     3 1/2.  3.
3.  Erich Månsson, crone                                2.      1 3/4.    1/4.   4.   4 1/2.
4.  Per Jonsson, crone ödhe                           2.      1 3/4.   1 1/2.  5 1/4.  4.
5.  Ohl Andersson, crone                              2 3/4.   2.         1.    5 3/4.   6.
6.  Anders Malechiesson, skatte                     3.       2 1/4.    3.   8 1/4.   7.

          Uthjordhar i gerden.
     Per Månsson i Högby, ödhe                      1 1/27/10.            2 1/5.  2.
     Lars Olsson, ibidem                                  1.        4/5.            1 4/5.  2.
     Swen Olsson, rättare ibidem                                7/10.           7/10.  1 1/2.
     Ohl Jönsson i Alfwesiöö,                           1/4.                       1/4.
     Jon Swensson, ibidem crone                     3/16.                     3/16.
     Nihlz Ersson, ibidem crone                        1/4.        1.          1 1/4.
     Mattz Andersson i Löttorp, crone              1/4.                       1/4.
     Måns Simsson, ibidem                               1/16.                    1/16.
     Een crone uthjordh till ladugårdhen,             2.                       2.         2.

        Uthjorder i Bräns horfwan.
    Ohl Jönsson i Alfwesiöö, en åker                               1/8.      1/8.
     Anders Malechiesson, ödhe i Alfwesiö, en åker         1/8.      1/8.
     Tore Ohlsson i Skriketorp, ödhe en åker                   1/4.      1/4.
     Jon Persson íbidem, ödhe en åker                             1/2.      1/2.
     Lars Olsson i Qwarnstadh, en åker                           1/4.      1/4.
                                                                 ________________________
                                                   Summa, 18.  12 1/2.  10 1/4.  40 3/4.  37.
Nota Bene.
Om desse 4 cronehemman warda lijka och få uthjordarna till, bekomma
dhe 6 3/4 tunland, dhet är 3 1/2 tunland åhrligit uthsädhe, engh 6 1/4 lass, efter
som dhetta uthsädhe synnes nästan förlijtet för hemmanen, altså blef dhene
förundt till  hielp 5 tunland af Gaxaträdhe, så at dhe nu in alles, hwardhera
bekomma 11 3/4 tunland, som giör åhrligt uthsädhe 6 tunland.


_____________
1Fel för östergärdet.
2Fel för mästedelen.