G2:32a(Beskrivning:)
         Descriptio.
                                                                                åker.  engh.
     Desse twenne åkrar lydha till                            tunland.  lass.
     cronones ladugårdh Horn.
A.  Uthsädhe i norrgiärdhet                                   12 3/4.
B.  I södher giardhet1                                           12 5/16.
C.  Hårdwallz höö, till                                                          2.


(Karttext:)
Här tager Gaxa Trädhe wedh.
Här tager Gaxa Trädhe wedh.

Norr.
Söder.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


__________________
1Fel för gärdhet.