G2:32c(Beskrivning:)
               Descriptio.                                                   åker.  engh.              
                                                                                tunland.   lass.
              Gaxa Träde.
A.  Är ett stoort åkergerde i hwilket een stoor hoop åthskil-
     lige hemman hafwa sina deelar, och beståår södhergerdet af
     sandmylla med swartmylla ibland, norråker-
     giärdet är halfparten samma slaghz jordmån, och andra
     halfparten magrare sandjord och hafwer detta åker-
     giärdhet ingen engh eij heller någon uthmarck som
     her till lydher.   
                   Effterfölliande hafwa åker her i Gaxa Trädhe.
1.  Per Mattsson i Alfwesiöö, crone                                          1 1/4.
2.  Anders Malechiesson, ibidem crone ödhe                            3 3/4.
3.  Per Simsson, ibidem crone                                                  1 3/4.
4.  Swen Swensson, ibidem crone                                               1/2.
5.  Joen Swensson, ibidem crone                                              4.
6.  Oloff Joensson, ibidem crone                                              1 1/2.
7.  Nihlz Erichsson, ibidem crone                                             2 1/2.
8.  Anders Jonsson i Wedby, crone                                          2 1/4.
9.  Håkan Jansson, ibidem crone                                              2 1/4.
10. Hans Knusson, ibidem crone                                              1 3/4.
11. Simon Böriesson, ibidem crone                                          1 3/4.
12. Hindrich Skogh, ibidem crone ödhe                                      1/2.
13. Per Olsson, ibidem crone                                                     1/2.
14. Trulz Jönsson, ibidem crone                                              2 1/4.
15. Jon Werners, ibidem crone                                                  1/2.
16. Swen Nihlsson i Wedborna, crono ödhe                           1 1/4.
17. Per Ehrsson, ibidem crone ödhe                                          1/4.
18. Mattz Persson i Flakeböhle, crone ödhe                           1 3/4.
19. Nilz Persson, ibidem crone                                                  1/2.
20. Johan Hindrichsson i Sandby, crono                                 1 3/4.
21. Tohre Olsson i Skrijketorp, crone ödhe                            1 3/4.
22. Joen Persson, ibidem crone ödhe                                     1 3/4.
23. Mattz Andersson i Löttorp, crone                                        3/4.
24. Ohl Skräddare, ibidem crone ödhe                                      1/4.
25. Nihlz Jönsson, ibidem crone                                             2 1/4.
26. Måns Simsson, ibidem crone                                           1 1/4.
27. Swen Ohlsson i Högby, crone                                          3 1/4.
28. Per Månsson, ibidem ödhe                                              2 1/4.
29. Lars Ohlsson, ibidem crone                                             5 1/4.
30. Simon Persson i Gaxa, crone                                           1 1/2.
31. Herr Pähr Pontelig till hemmanet i Gaxahagaby, skatte     4 1/4.
32. Per Joensson, ibidem crone ödhe                                     4.
33. Erich Månsson, ibidem crone                                           3 1/4.
34. Anders Malachesson i Gaxaby, skatte                            10 1/2.
35. Ohl Andersson, ibidem crone                                          7 1/4.
36. Lars Persson i Qwarnstadh,                                             1.
37. Lars Ohlsson, ibidem crone                                             1 1/2.
38. Dhe åkergiärdhen som komma till Horns Ladugårdh,
     och här frammanföre för sigh sielfft är sub signo
     Nota Bene annoterat befinnes wara, till                            25.
                                                ______________________________
                                                       Summa                        110.

     Gaxa Trädhe befinnes uthan
     Ladugårdz åkeren wara
     till  85 tunland.