G2:33a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Löttorp i Höghby sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Här möther Wedhby eghor.
Eek och hassel skogh.
Gata.
Gaxa och Höghby eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.