G2:34a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Qwarnstadh i Kiälla sochn och Åkerboo häradh.

Deseriptionem1 vide in altera pagina.


(Karttext:)
Bläsinge eghor uthi Höghby sochn mötha på dhenne sijdhan.
Eeke skough.
Ahlfwaret möther.
Öster siöö.
Eeke skough.
Eeke skough.
Beets haga.
Stoora Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


__________________
1Fel för descriptonem.