G2:35a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hagelstadh i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


Descriptionem vide in altera pagina.