G2:36a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Nyby, Wijd och Prästegården i Kiälla
sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
På dhenne sijdhan möther Stoora Ahlfwaret.
Engh.
Nyby.
Enge haga.
Biörk, eek och hassel skough.
Mare Balti-cum.
Kiälla hambn.
Ahlfwaret möther
Biörk, eek och hassel skough.
Kiälla kyrka.
Trädhe.
Prästegården.
Enge haga.
Wijd.
På dhenne sijdhan möther och Stoora Ahlfwaret.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.