G2:36b(Beskrivning:)
                Descriptio.
                                                                 Giärdet.  torfwor.  summa.  engh.
                                                                 tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Nyby beståår aff cronehemman  7  }
     Wijd aff cronehemman               4  }   12.
     Prästebohl                                  1  }
A.  Desse twå byar liggia uthi een hägnad och giärdhe,
     hafwa åker i giärdhet aff sandjordh medh swart-
     mylla iblandh, till                                                                   37.
B.  I trädhet är sandmylla, till                                                     45.
     och en deehl öhrjordh, till                                                       6.
C.  I horfworna något steenigh öhrjordh, till                                13.
D.  Engen är mästedelen godh hårdhwall, somt1 är
     och något skarpt, in alle till                                                            92.
                                                                _______________________
 E.  Ingen skough, beetzmarch på skarpa     Summa.               101.   92.
     Ahlfwaret, fijske i Öster siöön.

              Grannarna i Nyby.
1.  Joen Knutsson, crone 1                                  8 3/4.   1.      9 3/4.   10.
2.  Swen Jönsson, 1 dito                                     8 3/4.   1/2.    9 1/4.   10.
3.  Trulls Månsson, 1 dito                                   8 1/16.           8 1/16.   9.
4.  Per Erichsson, 1 dito                                     8 1/16.   1.     9 1/16.   9.
5.  Anders Simsson, 1 dito                                 8 1/16.   1/2.   8 9/16.   9.
6.  Per Trullsson, 1 dito                                      8 3/4.    1.      9 3/4.   10.
7.  Joen Persson, 1 dito                                      7 5/14.   1/2.   7 6/7.     9.

          Grannarna i Wijdh.
8.  Jon Larsson i Wijdh, 1 crone                         7 5/14.   2.     9 5/14.    9.
9.  Måns Nihlsson, 1 crone                                 8 1/16.   3.    11 1/16.   9.
10. Jöns Måhnsson, 1 dito                                  7 5/14.   2.     9 5/14.    9.
11. Mattz Persson, 1 dito                                    7 5/14.   1 1/2.  8 6/7.   9.
                                                                ________________________
                                                       Summa         88.    13.     101.     92.


12. Wedh Kyrkian är kyrkioheerdhens ett lijtet hem
     om 13 1/2 tunland, dhet är 6 3/4 tunland åhrligit uthsädhe,
     engh 6 lass.

     Nota Bene.
     När desse 11 grannar wardha alla
     lijka deehlte i giärdhet och hårfwor, bekommer
     hwardera 9 2/11 tunland, dhet är effter dhenne
     jordhmon 5 1/2 tunland, och engh 10 1/3 lass.

___________________
1Fel för samt.