G2:38(Beskrivning:)
              Descriptio.                                                          Åker.  engh.
                                                                                      tunland.   lass.
     Mycklehorffwa by, cronehemman 1
                eenstakat och är aff kongliga maijt
                förlänt pastoren i Kiälla <  >
A.  Åkeren är aff sandmylla swartblandat,                          12
B.  Engen aff något skarp hårdhwall,                                                 8.
C.  Skougne hafwa dhe intet gangen uthaff emedhan
     jaghparken ligger inuthi deras eghor, dhen
     dhe intet få röra, intet muhlbeete uthan
     på skarpa Alfwaret, fijske i stoora siöön.
               Hemmanet åbor.
     Pastoren i Kiälla, herr Daniel Kiällander.

     Nota Bene.  Kan rächnas i åhrligit uthsädhe 6 tunland.


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Myckelhorffwaby i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Ahlfwaret på denne sijdhan.
Betzhage.
Trädhet.
Longrums eghor mötha.
Eke skough.
Mycklehorffwa by.
Ahlfwaret möther.
Höghnäs eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.