G2:39(Beskrivning:)
          Descriptio.                                                            Åker.   engh.
                                                                                     tunland.   lass.
     Öster Hållingztorp cronehemman 1 enstakat
A.  Åkeren är aff sandmylla.
B.  Engen är medhelmottigh hårdhwall,
     intet muhlbeete uthan skarpa Ahlfwaret,
     eij heller någon skough, fiske i saltsiöön.
                Åboen heeter.
     Joen Swensson, 1 crone                                              16.         4.

     Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe 8 tunland.


(Rubrik:)
Geometrisk charta af Öster Hållingztorp i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Wester Hollingztorp möther.
Åhlfwaret möther och Östersiöön.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.