G2:41a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Högenäs i Kiälla sochn och Åkerbo häradh.


(Karttext:)
Ahlfware möther.
Ahlfware möther.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.