G2:41b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                           Giärdhe.  horfwor.  summa.  höö.
                                                               tunland.  tunland.                 lass.
     Högenääs beståår aff 5 cronehemman.
A.  Åkeren är största dehlen aff sandjordh och på
     somblige ställen medh swartmylla beblandat,                       29.
B.  I horfwor är sandmylla, till                                                  19 1/2.
C.  Engen är aff swart hårdhwall och alfware
     botten undher, kan fögha slås öfwer                                               30.
D.  Till denne by är temligen skarpt muhlbete
     öster om byn nedh till siöön, och slätt ingen
     skogh, hafwa och dhe som andra fijske i stoora
     saltsiöön.                                             ________________________    
                                                                                                48.    30.
                 Åboer äre.
1.  Jon Ingemarsson, 1 cronhemman                 5 4/5.  5 1/2.  11 3/10.   6.
2.  Per Swensson, 1 dito                                   5 4/5.   2         7 4/5.    6.
3.  Per Trulsson, 1 dito                                      5 4/5.   4         9 4/5.    6.
4.  Joen Ersson, 1 dito                                       5 4/5.   3        8 4/5.     6.
5.  Östen Larsson, 1 dito                                   5 4/5.   5       10 4/5.    6.
                                                            _________________________
                                                       Summa      29.    19 1/2.   48 1/2.  30.
     Nota Bene.
     När desse warda lijka i horfwor som i
     giärdhet, löper på hwar 9 7/10 tunland,
     thet är 6 1/4 tunland åhrligit, och engh 6 lass.