G2:42a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gillberga i Pesfnäs1 sochn och Åkerbo häradh.

Descriptonem vide in altera pagina.


_________________
1Fel för Pessnäs.