G2:43a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hörlösa och Gammelby i Pestnäs1 sochen och
Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Stohra Ahlfwaret möther.
Gillberga eghor mötha.
Engh.
Södhergiärdhet.
Bysens uthmarch.
Engh.
Hörlösa.
Norrgiärdhet.
Eeke skough.
Hagelstadh eghor i Kiälla sochn mötha.
Ahlfwaret möther på dhesse sijdhor.
Gammelby.
Beetz haghe.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


___________
1Fel för Pesnäs?