G2:44a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Gunnarstorp i Pestnäs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther här på dhenne sijdhan.
Stoora Ahlfwaret på denne sijdhan.
Engh.
Eeke skough.
Lilla Horenz eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.