G2:44b(Beskrivning:)
              Descriptio.                                                          Åker.  engh.
                                                                                       tunland.  lass.
     Gunnarstorp beståår aff 2 cronehemman,
           begge ödhe.
A.  Åkeren är aff sandjordh, mycket skarp och mager, in
     alles till                                                                         12 1/2.
B.  Engen är något hårdwall, dåch mycket skarp men
     mestedehlen skenwall,                                                              10.
     Skarp betesmarch, skogen förbudin, fijske i Wester siöön.

     Hemmannen hafwa tillförende åbodt.
1.  Nihlz Håkansson, 1 crone ödhe                                       6 1/4.   5.
2.  Börie Persson, 1 crone ödhe.                                          6 1/4.   5.
                                                                      _____________________
                                                                      Summa.       12 1/2.  10.

Nota Bene. Åhrligit uthsädhe på hwar 3 tunland, engh 5 lass.