G2:45b(Karttext:)
Beetzhaga.
Engh.
Mossa.
På alla sijdhor om dhenne bys eghor är Stoora Ahlfwaret.
Engh.
Öster siöö.