G2:46a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Troosznäs i Pestnäs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptonem vide in altera pagina.