G2:47a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Pestnääs Kyrckia och by i Åkerbo häradh.

Descriptonem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Trosnäs eghor mötha här.
Pestnääs Prästegårdhz eghor mötha.
Kiöddar beethe.
Liggia och några horfwor uth på Ahlfwaret, som på chartan
                      inthet är afsatte.
Engh.
Ahlfwaret möther på denne sijdhan.
Pestnääs kyrka.
Stoora Ahlfwaret möther på dhesse sijdhor.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.