G2:48a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Lilla Horn i Pestnäs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptonem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Gunnarstorps eghor mötha på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret på dhenne sijdhan.
Stoora Ahlfwaret.
Eek och hassel skough.
Engh.
Ahlfwaret.
Torparehorfwor.
Ahlfwaret.
Beetz hage.
Stenninge eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.