G2:49(Rubrik:)
Geometrisk charta af Lundby i Pestnäs sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
            Descriptio.                                                            Åker.  engh.
                                                                                       tunland.  lass.
     Lundby cronehemman 2ne, beggie ödhe, uthiordh 1 crone.
A.  Åkeren är aff sandmylla, en dehl swartmylla
                  iblandh, till                                                        11.
B.  Engen är skarp hårdwall, till                                                       13.
     Uthmarcken på skarpa Alfwaret weedh siöön, doch något
     smahl uthgångh, ingen skough till gagns, men lijtet
     fijske i Östersiön.
 
                   Grannarna.
1.  Nihlz Ohlsson, ödhe                                                       5 1/2.      6.
2.  Nihlz Persson, ödhe                                                       4 1/2.      5.

                   Uthjordh.
     Lars Elofsson och Olof Persson i Hallnäs, tillhopa             1.          2.
                                                                                  _______________
                                                                        Summa,       11.        13.

     Nota Bene.
     Dhessa begge lijka giordhe bekomma hwardera 5 1/2 tunland medh
                                                                         uthiordhen,
     dhet är 3 tunland åhrligit uthsädhe, engh 6 1/2 lass.


(Karttext:)
Stenninge eghor mötha.
Stoora Ahlfwaret möther här.
Eek och hassel skogh.
Engh.
Hallnäs eghor motha1 på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.______________
1Fel för mötha.