G2:50a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Stenninge i Pestnääs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Lilla Horns eghor mötha på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret möther.
Eek och hassel skogh.
Stoora Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Engh.
Lundby eghor mötha här.
Engh.
Eek och hassel skogh.
Siöwijkz eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.