G2:51(Rubrik:)
Geometrisk charta af Legnäs i Pestnääs sochn och Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
                 Descriptio.

     Legnääs cronehemman 1 eenstakat.                                               Åker             Engs
A.  Åkeren är i norregiärdet aff Alfware jordh, i södher-                      tunnland        lass
     gerdet sandjord.
B.  Engen är godh hårdhwall.
C.  Skarpt muhlbeete, samt steenbrott på Alfwa-
     ret, strandfijske om hösten i Westersiöön.

                   Åboen dher på heeter.
     Michel Månsson, crone 1                                                              13                 12                                                      

     Nota Bene.  Åhrligt uthsäde 8 1/2 tunland.


(Karttext:)
Stenninge eghor mötha.
Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Eek och hassel skogh.
Siöwijks eghor mötha.
Här möther Callmar sundh widh pass 3000 ahlnar.
Beetz haga.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.