G2:52a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Hallnäs i Pestnäs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Lundby eghor mötha.
Beetz haga.
Ahlfwaret möther här.
Öster sioon1.
Engh.
Engh.
Södher giärde.
Buskasie.
Siöwijks eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.______________
1Fel för siöön.