G2:53a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Siöwijk i Pestnääs sochn och Åkerbo häradh.

Descriptionem vide in altera pagina.


(Karttext:)
Stenninge eghor mötha.
Eek och biörke skough.
Hallnäs eghor mötha på dhenne sijdhan.
I dhenne platzen hafwa Hallnäs boerne och Siööwijkzboerne
                                 engzteeger tillsammans.
Stoora Ahlfwaret möther och bysens beetesmarch.
Eek och biörcke skough.
Engh.
Engh.
Legnääs eghor mötha här.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.