G2:53b(Beskrivning:)
              Descriptio.                                  Giärde.  horfwor.  summa.  engh.
                                                                                      tunland.  tunland.  tunland.  lass.
     Siöwijk cronehemman 7 och 1 obygdt,
     crone uthiordher 2ne.
A.  Åkeren är aff sandmylla jordblandat, till                          }
     Sampt trädhet tillhopa inalles,                                          } 42 1/2.
B.  I horfworna är grund Alfware jordh, till                              17 1/2.
C.  Engen är wijdh men mäst skarp hårdwall,
     doch een deehl nordast, är temmligh god hårdwall
     in alles, till                                                                                     76.
     Till byn är skarpt muhlbete, ingen brukeligh
     skough, fijske i siöwijken så och uthi stoora
     siön.                                                     ______________________
                                                      Summa.                              60.   76.
                 Grannarna
     som förtijdhen denne bys eghor bruka och åbo.
1.  Obygdt hemman, crone 1                           3 9/25.            3 9/25.  5 3/5.
2.  Ohl Nihlsson, 1 dito                                   6 3/10.  2 3/4.  9 1/20. 10 1/2.
3.  Biörn Nihlsson, 1 dito ödhe                       5 9/10.  1 1/4.  6 9/10.  9 4/5.
4.  Joen Knutsson, 1 crone                             5 1/2.   3.        8 1/2.   9.
5.  Per Jonsson, 1 dito                                    5.        1 1/4.   6 1/4.   8 2/5.
6.  Hans Månsson, 1 dito                               5 9/10.  2 1/4.   7 9/10.  9 4/5.
7.  Måns Ohlsson, 1 dito                                5.        3.         8.        8 2/5.
8.  Måns Knutsson, 1 dito                              5.        4.         9.        9.

                 Uthjordher.
     Michel i Leegnääs, crone                                                             4 1/2.
     Nihlz Olsson i Knijse, crone,                                              1/2.     1.
                                                             _________________________
                                                    Summa.    42 1/2.  17 1/2.   60.    76.