G2:57b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                            Giärdhet. horfwor. summa. engh.
                                                                 tunland. tunland. tunland. lass.
     Låfta beståår aff cronehemman 3 af hwil-
     ka 1 1/2 ödhe.
A.  Åkeren är aff sandmylla och örjordh,
     något medh swartmylla ibland i giärdhet,                             10.
B.  Horfworna hwilka på Alfwaret liggia,
     äre aff örjordh, till                                                               12.
C.  Engen är skarp hårdwall, till                                                        18.
D.  Har1 till är intet annat än eek och hassel-
     skough som ingen får röra, skarp bethes-
     march på Ahlfwaret, fijske i Wester siön
     eller Callmar sundh, så och godt
     steenbrott på sina eghor.
                                                         __________________________
                                                     Summa.                           22.    18.
           Grannarna.
1.  Per Larsson, 1 crone                                    3 7/26.  5.     8 7/26.   6.
2.  Per Larsson, 1 dito ödhe                              2 8/9.    3.     5 8/9.    5.
3.  Knut Nihlsson, 1 crone halfft ödhe               3 11/13.  4.    7 11/13.  7.
                                                          __________________________
                                                     Summa.       10.     12.     22.     18.

     Nota Bene.
     Dhess 3 grannar lijka giordhe löper på
     hwar 7 1/3 tunland, dhet är 3 1/2 tunland åhrligt
     uthsädhe, och engh 6 lass. I Gijhl få
     dhe 2 lass till hwardhera, så bekommer
     hwar af dhem höö 8 lass in alles.


______________
1Fel för här.