G2:58(Rubrik:)
Geometrisk charta af Pestnääs Prästegårdh i Åkerbo häradh.


(Beskrivning:)
            Descriptio.                                                       Åker.  engh.
                                                                                  tunland.  lass.
     Pestnääs Prästegårdh.
A.  Åkeren i gierdhet är een deehl aff swartmylla,
     en deehl sandjordh, till                                               13.
B.  Trädhet är swartmylla, något sandblandat,                   8.
C.  Engen är hårdhwall, till                                                         12.
     Een beteshage, så och beetesmarch sampt godt
     steenbrott på Alfwaret, fijske i Öster siöön.

     Kyrckioheerdhen i Pestenääs, herr Gustaf                   21.     12.

     Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe på Prästegårdhen,
          12 tunnor.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Eek och hassel skogh.
Trädhe.
Beeteshaga.
Trädhe.
Engh.
Eek och hassel skogh.
Ahlfwaret.
Pestnääs Kyrckeby eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.