G2:59a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Marsiöö i Föhra sochn och Förebo häradh.

Descriptio est in altera pagina videnda.


(Karttext:)
Lofta eghor mötha.
Lofta eghor mötha i Pestnääs sochn.
Hielmsta eghor mötha i Pestnäs sochn.
Bysens uthmarch på dhenne sijdhan.
Tresk.
Stoora Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.