G2:59b(Beskrivning:)
              Descriptio.                               Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                tunland. tunland. tunland. lass.
     Marsiöö beståår af skattehemman 1,
     cronehemman 3.
A.  Åkeren är aff sandmylla jordblandat, till                             27.
B.  I horfworne är skarp Alfwarejordh, till                                 8.
C.  Engen är mäst hårdwall, en deehl starrwall, till                              30.
                                                                       ___________________
                                                              Summa.                   35.     30.
     Ingen skogh att bruka sigh aff, skarpt
     muhlbeete på Alfwaret, så och fijske
     i Östersiöön.

                Grannarna.
1.  Nihlz Persson, 1 skatte                                   6 3/4.  2.     8 3/4.  7 1/2.
2.  Joen Persson, 1 crone ödhe                            6 3/4.  2.     8 3/4.  7 1/2.
3.  Tohre Ohlsson, 1 crone                                  6 3/4.  2.     8 3/4.  7 1/2.
4.  Per Nihlsson, 1 dito ödhe                               6 3/4.  2.     8 3/4.  7 1/2.
                                                                _______________________
                                                            Summa.   27.     8.     35.     30.

     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe på hwar 6 tunland.