G2:60a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Wester Wäsby i Föhra sochn och Förebo häradh.

Descriptio est in altera pagian videnda.


(Karttext:)
Trädhe.
Eek och biörck skogh.
Öster Wäsby eghor mötha
Ahlfwaret möther.
Engh.
Bethzhage.
Skogzbacke, stenigh.
Eeke skough.
Präste håp.
Präste håp.
Engh.
Öst Gredha eghor mötha.
Föhra bys eghor mötha mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.