G2:61a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Öster Wäszby i Föhra sochn och Förebo häradh.

Descriptio est in altera pagina invenienda.


(Karttext:)
Wäster Wäsby eghor mötha på dhenne sijdhan.
Odughlig engzwåhll.
Godh engh.
Stoora Ahlfwaret alt nedh till Öster siöön.
Huusballa1 eghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_______________
1Fel förHuuswalla.