G2:61b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                               gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Öster Wäszby skattehemman 1, cronehemman 2,
        crone uthjordh 1.
A.  Åkeren är aff sandmylla jordblandat, och een deehl
     örjordh, till                                                                         17 3/4.
B.  I horfworna är sandmylla, till                                                8 1/2.
C.  Engen är een deehl hårdwall, men mästedelen
     skarpt, till                                                                                       24.
                                                                 _______________________
                                                                                             26 1/4.   24.
     Ingen skogh finnes till dhenne by,
     lijtet muhlbeete på Ahlfwaret,
     godt fijske i Östersiöön.

                       Grannarna.
1.  Oloff Persson, 1 crone ödhe                      6 1/10.  4 1/4.  10 7/20.  8 1/2.
2.  Per Larsson, 1 skatte                                6 1/10.  4 1/4.  10 7/20.  8 1/2.
3.  Mårten Hansson smedh, 1 crone               4 4/5.              4 4/5.     6.

                       Uthjordh.
     Per Nihlsson i Marsiöö, ödhe                      3/4.                 3/4.       1.
                                                                       _____________________
                                                       Summa.  17 3/4.  8 1/2.  26 1/4.  24.

Nota Bene.
När desse 2 cronehemman få uthjordherna ifrån Wäster Wässby, så wähl
som uthjorden ifrån Marsiöö, och dehlas sedhan lijka, löper på hwar
10 1/2 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe 14 3/4 lass