G2:63b(Beskrivning:)
                Descriptio.                               Gierdhet. horfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Huuswalla beståår aff skattehemman 2,
     cronehemman 1, crone uthjordh 1, kyrckiojordh 1.
A.  Åkeren beståår aff sandmylla jordblandat, till                      17.
B.  I horfworna är sandjordh, till                                               13.
C.  Engen är lijten doch medhelmottigh hårdhwall, till                            20.
                                                                   _______________________
     Till denne by är ingen skogh, men lijtet
     muhlbeete på Alfwaret wedh siöö-
     stranden, så och fijske i Östersiöön.

              Grannarna.
1.  Nihlz Larsson, 1 skatte                                       6 1/8.   6.     12 1/8.  7.
2.  Hans Hemmingsson, 1 crone                              6 1/8.   3.       9 1/8.  7.
3.  Nihlz Ohlsson, 1 skatte                                      3 5/8.   4.       7 5/8.   7.

            Uthjordar.
     Nihlz Larsson i Östergreedha, crone ödhe          1 1/8.           1 1/8.  1 1/4.
     Een lijten engehåp, lydher till Pestnääs Prästegårdh                            1/4.
                                                                       ____________________
                                                                              17.     13.     30.     20.


 Nota Bene.
När cronehemmanet fåår uthjorden ifrån Östergreedha,
bekommer cronebondhen 10 1/4 tunland, dhet är 7 tunland åhrligit
uthsädhe, och engh 8 1/4 lass.