G2:64a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Föra Kyrckia och by Förebo häradh.

Descripio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Östergreda eghor mötha på dhenne sijdhan.
Wester Wäsby eghor mötha.
Engh.
Föhra by.
Föhra kyrka.
Landzwägen.
Prästestom.
Eeke skogh.
Ingelsta eghor mötha har1.
Dhenne platz brukas till kiödderbeete för sin skarpheet skull.
Präste stom.
Odugligit till engh.
Öster siöö.
Huus holman.
Eeke skogh
Ahlfwaret möther.
Södhergreda och Torpz eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_____________
1Fel för här.