G2:65a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Grönslunda i Föhra sochn och Förbo häradh.

Descripio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Callmar sundh.
Eek och hassel skogh.
Stoora Ahlfwaret.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.