G2:65b(Beskrivning:)
                Descriptio.

     Grönslunda skatte wraakzhemman 1, croneuthjordh 1.
A.  Åkeren är aff swartmylla medh sandjordh ibland mycket
     grund, medh skarpa hallebotten undher.
B.  Engen är så mycket som på slätten är heel oduglig, men
     i skogen medhelmottigh hårdwall.
     Her till är lijtet och skarpt muhlbeete emillan gierdhet och
     stranden, lijtet strandfijske i Callmar sundh, men
     skogen är eek och hassell som intet synnerligen får brukas.
     Item en horfwa Leereberga benändh1 som tillförendhe warit
     1/4 cronehemman, men sedhermeera i många åhr ödhe,
     myttet2 grundh och ligger på Ahlfwaret som och sedhan är
     haffdat3 till Grönslundha om 2 1/2 tunland och brukas hwart
     annat åhr, räntar 26 öre söhlwer mynt.

                  Hemmanet åboor.
     Nihlz Andersson,                                   åker 9 tunland, 10 lass engh.

                  Uthjordhen.
     Biörn Swensson i Ehleklinta, crone                                  1 lass
     i engh allenast.

     Nota Bene.
     Ehuruwähl denne åker brukas åhrligen bär han doch tunn
     sädh och kan rächnas för 6 tunland godh åker, och när uthjordhen
     kommer till, får han 11 lass.

_________________
1Fel för benämdh.
2Fel för mycket?
3Fel för häffdat.