G2:66(Rubrik:)
Geometrisk charta af Leerberga i Föhra sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
Leerberga hafwer fordom warit 1/4 cronehemman
och beståår i åker till 2 1/2 tunland mycket grundh
Ahlfwarejordh, och effter der ingen hafwer kunnat
bodt är samma åker lagdh undher Grönslundha,
hwilka skatt dherföre, vide Grönslunda chartan.


(Karttext:)
Fohrdom warit engh.
Stoora Ahlfwaret på alla sijdhor om dhesse horfwor.
Ödhe.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.