G2:67(Rubrik:)
Geometrisk charta af Emmetorp i Föhra sochn och Förbo häradh.


(Beskrivning:)
               Descriptio.

     Emmetorp cronehemman 1.
A.  Åkeren är swartmylla med sandjord, mycket grundh.
B.  Engen är medhelmottigh hårdhwall och somt starr.
     Skarpt muhlbeete på Ahlfwaret nedh till siöön, så och  strandfijske i
     Callmar sund, och elliest hwarcken skogh eller annat.

                    Hemmanet åboor.
     Willhelm Willhelmsson, crone 1,              åker 8 tunland, 12 lass engh.

Nota Bene.
Ehuruwel denne åker är något skarp kan han lijkwähl brukas
åhrligen, men bähr doch mycket tun sädh, och kan rächnas för 6 tunland
        godh åker.


(Karttext:)
Ahlfwaret möther.
Fohlberga eghor mötha här.
Eeke skogh.
Starr.
Kiudder beete.
Askelunda eghor mötha i Ahlböke sochn.
Träsk.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.