G2:68(Rubrik:)
Geometrisk charta af Uggeltorp i Föhra sochn och Förebo häradh.


(Beskrivning:)
               Descriptio.                                 Giärdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                   tunland. tunland. tunland. lass.
     Uggeltorp cronehemman 1.
A.  Åkeren är aff swartmylla sandblandat, till                             7 1/2.
B.  Horfworna af dito jordmon, till                                              2.
C.  Engen är medhelmottigh hårdhwall, till                                             9.
                                                            _________________________
                                                                                                9 1/2.    9.
     Her till är skarpt muhlbete, så och strandfijske
     i Callmar sundh, men inga andra
     lagenheeter1.

           Åboen heeter.
     Per Ohlsson, 1 crone                                        2 1/2.   1.     3 1/2.   3.

            Uthjordhen.
     Per Mattsson klockare, crone                             5.      1.       6.      6.

     Nota Bene.
     Sasom2 denne uthjorden faller till crone-
     hemmanet bekommer han hemma i giärdhet
     9 1/2 tunland, dhet är åhrligt uthsädhe 6 1/2 tunland, summa
     medh uthjordhen i Fohllberga in alles 17 tunland, thet är
     åhrligt uthsädhe 11 1/2 tunland, och engh 14 lass.


(Karttext:)
Stoora Ahlfwaret på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret.
Engh.
Fohlberga eghor mötha.
Engh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


____________________
1Fel för lägenheeter.
2Fel för såsom.