G2:69a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Follberga i Föra sochn och förebo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Uggeltorpz eghor mötha.
Beetzhage.
Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Engh.
Eekeskogh.
Engh.
Emmetorpz eghor mötha.
Engh.
Askelunda eghor i Ahlböke sochn mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.