G2:69b(Beskrivning:)
             Descriptio.                                  Gierdhe. horfwor. summa. engh.
                                                                  tunland. tunland. tunland. lass.
     Follberga beståår aff skattehemman 1,
     crone uthjordh 1.
     Åkeren beståår aff swart mullblandat
     sandhmylla, till                                                                       17.
     I horfworna är Alfwarejordh, till                                             6 1/2.
     Engen är mestedeln hårdwall, och een dehl starr
     som sällan kan slåås, ememedhan dhet för
    dess grundheet skull hwarcken
     torcka eller wåta, in alles till                                                             15.

                Hemmanet åboor.
     Michell Persson, 1 skatte                                  11 1/3. 4 1/2. 15 5/6. 10.

                 Uthjordhen.
     Per Ohlsson i Uggletorp, crone                           5 1/3.  2.      7 1/3.   5.
                                                                          ____________________
                                                         Summa.         17.   6 1/2.  23 1/2.  15.

     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe för Michel
     Pärsson,                                     10 2/3 tunland.
     Åhrligt uthsädhe för uthjordhen,     5 tunland.