G2:70b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ingelstad i Föhra sochn och Förebo häradh.

Descriptio in altera pagian videat.


(Karttext:)
Föhrabys egher mötha.
Södher-Greda och Torpz eghor mötha.
Ahlfwaret möther på dhenne sijdhan.
Engh.
Engh.
Star engh.
Stoora landzwägen.
Engh.
Engh.
Beetzhage.
Träske Maren.
Öhrjordh och swart-mylla iblandh.
Trädhe.