G2:70c(Beskrivning:)
                                                                                         Åker.   Engh.
     Ingelsta cronehemman 2ne.                                       tunland.   lass.
A.  Åkeren i gierdhet som horfwor1, beståår aff sandmylla
     jordblandat, till                                                               16.
     Een deel är örjordh medh swartmylla ibland, till               11.
B.  Engen är en deehl skarp skenwall, en deel starr, och
     en deel godh hårdwall, in alles till                                               24.
     Ingen skogh, men lijtet skarpt muhlbeete på Alfwaret     __________
     och komma eij heller till siöön medh sina eghor.                27.    24.

                Grannarna.
1.  Per Torstensson, 1 crone                                               13 1/2.  12.
2.  Bertill Jansson, 1 crone                                                  13 1/2.  12.
                                                                                   _______________
                                                                       Summa.         27.     24.

     Nota Bene.  Åhrligit uthsädhe 8 1/2 tunland.

_______________
1Möjligen utsuddat.