G2:71b(Rubrik:)
Geometrisk charta af Södergreeda och Torp i Föhra sochn och
                          Förbo häradh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Föhra bys eghor mötha här på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret möther.
Henge dya, så sanch att man der intet slå kan, der till medh
  wäxer dher mäst grooff och elak starr och wass.
Engh.
Södhergreedha.
Engh.
Engh.
Skarpt kiödderbeete som intet slåås kan.
Öster siöö.
Torp.
Engh.
Oduglig wåhll.
Ahlfwaret möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.