G2:72a(Rubrik:)
Geometrisk charta af Jursta i Föhra soch och Förebo härdadh.

Descriptio in altera pagina videat.


(Karttext:)
Stoora Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Engh.
Öster siön möther här nedhan före.
Skarpt kiödderbeete som intet slåås kan.
Uthmarch.
Träsket Maren benämdt.
Engh.
Odugligit och steenigt.
Ahlfwaret möther här på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.